کمترین: 
803
بیشترین: 
838
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
821
زمان: 
3/9 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 821 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":804},{"date":"1397/03/09 10:30","price":803},{"date":"1397/03/09 10:40","price":804},{"date":"1397/03/09 10:50","price":803},{"date":"1397/03/09 11:00","price":804},{"date":"1397/03/09 11:20","price":805},{"date":"1397/03/09 11:30","price":804},{"date":"1397/03/09 11:40","price":805},{"date":"1397/03/09 11:50","price":804},{"date":"1397/03/09 12:00","price":811},{"date":"1397/03/09 12:10","price":815},{"date":"1397/03/09 12:20","price":838},{"date":"1397/03/09 12:40","price":830},{"date":"1397/03/09 12:50","price":829},{"date":"1397/03/09 13:10","price":825},{"date":"1397/03/09 13:20","price":827},{"date":"1397/03/09 13:30","price":828},{"date":"1397/03/09 13:40","price":827},{"date":"1397/03/09 14:10","price":820},{"date":"1397/03/09 14:30","price":821},{"date":"1397/03/09 14:40","price":823},{"date":"1397/03/09 15:00","price":819},{"date":"1397/03/09 15:10","price":817},{"date":"1397/03/09 15:20","price":811},{"date":"1397/03/09 15:40","price":814},{"date":"1397/03/09 15:50","price":813},{"date":"1397/03/09 16:10","price":811},{"date":"1397/03/09 17:00","price":814},{"date":"1397/03/09 17:10","price":813},{"date":"1397/03/09 17:20","price":814},{"date":"1397/03/09 17:30","price":817},{"date":"1397/03/09 17:40","price":821},{"date":"1397/03/09 17:50","price":823},{"date":"1397/03/09 18:00","price":822},{"date":"1397/03/09 18:10","price":821},{"date":"1397/03/09 18:30","price":825},{"date":"1397/03/09 19:10","price":826},{"date":"1397/03/09 19:30","price":825},{"date":"1397/03/09 19:40","price":826},{"date":"1397/03/09 20:00","price":824},{"date":"1397/03/09 20:10","price":821}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398