کمترین: 
5.2
بیشترین: 
5.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.3
زمان: 
3/9 17:30
قیمت دینار عراق امروز 9 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 5.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":5.2},{"date":"1397/03/09 12:20","price":5.4},{"date":"1397/03/09 12:40","price":5.3},{"date":"1397/03/09 15:20","price":5.2},{"date":"1397/03/09 17:30","price":5.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398