کمترین: 
703
بیشترین: 
738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
730
زمان: 
3/9 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 9 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 خرداد 1397 , 730 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":703},{"date":"1397/03/09 10:50","price":704},{"date":"1397/03/09 11:00","price":705},{"date":"1397/03/09 11:20","price":707},{"date":"1397/03/09 11:50","price":706},{"date":"1397/03/09 12:00","price":713},{"date":"1397/03/09 12:10","price":716},{"date":"1397/03/09 12:20","price":738},{"date":"1397/03/09 12:40","price":733},{"date":"1397/03/09 13:00","price":730},{"date":"1397/03/09 13:10","price":728},{"date":"1397/03/09 13:20","price":731},{"date":"1397/03/09 13:40","price":732},{"date":"1397/03/09 14:00","price":731},{"date":"1397/03/09 14:10","price":726},{"date":"1397/03/09 14:30","price":727},{"date":"1397/03/09 14:40","price":729},{"date":"1397/03/09 15:00","price":726},{"date":"1397/03/09 15:10","price":724},{"date":"1397/03/09 15:20","price":719},{"date":"1397/03/09 15:40","price":722},{"date":"1397/03/09 15:50","price":721},{"date":"1397/03/09 16:10","price":720},{"date":"1397/03/09 16:20","price":719},{"date":"1397/03/09 16:30","price":720},{"date":"1397/03/09 16:50","price":721},{"date":"1397/03/09 17:00","price":723},{"date":"1397/03/09 17:10","price":722},{"date":"1397/03/09 17:20","price":723},{"date":"1397/03/09 17:30","price":726},{"date":"1397/03/09 17:40","price":730},{"date":"1397/03/09 18:00","price":728},{"date":"1397/03/09 18:10","price":729},{"date":"1397/03/09 18:30","price":731},{"date":"1397/03/09 18:40","price":732},{"date":"1397/03/09 19:00","price":731},{"date":"1397/03/09 19:20","price":730},{"date":"1397/03/09 19:30","price":729},{"date":"1397/03/09 19:40","price":732},{"date":"1397/03/09 19:50","price":733},{"date":"1397/03/09 20:00","price":732},{"date":"1397/03/09 20:10","price":729},{"date":"1397/03/09 20:20","price":730}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398