کمترین: 
4723
بیشترین: 
4939
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4871
زمان: 
3/9 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 9 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 خرداد 1397 , 4871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 10:20","price":4729},{"date":"1397/03/09 10:30","price":4723},{"date":"1397/03/09 10:50","price":4729},{"date":"1397/03/09 11:00","price":4738},{"date":"1397/03/09 11:10","price":4739},{"date":"1397/03/09 11:20","price":4742},{"date":"1397/03/09 11:30","price":4740},{"date":"1397/03/09 12:00","price":4775},{"date":"1397/03/09 12:10","price":4798},{"date":"1397/03/09 12:20","price":4939},{"date":"1397/03/09 12:40","price":4900},{"date":"1397/03/09 12:50","price":4896},{"date":"1397/03/09 13:00","price":4894},{"date":"1397/03/09 13:10","price":4872},{"date":"1397/03/09 13:20","price":4886},{"date":"1397/03/09 13:30","price":4889},{"date":"1397/03/09 13:40","price":4892},{"date":"1397/03/09 14:10","price":4855},{"date":"1397/03/09 14:30","price":4852},{"date":"1397/03/09 14:40","price":4865},{"date":"1397/03/09 15:00","price":4840},{"date":"1397/03/09 15:10","price":4834},{"date":"1397/03/09 15:20","price":4820},{"date":"1397/03/09 15:40","price":4822},{"date":"1397/03/09 15:50","price":4817},{"date":"1397/03/09 16:00","price":4819},{"date":"1397/03/09 16:10","price":4806},{"date":"1397/03/09 16:20","price":4807},{"date":"1397/03/09 16:30","price":4806},{"date":"1397/03/09 16:50","price":4807},{"date":"1397/03/09 17:00","price":4825},{"date":"1397/03/09 17:10","price":4816},{"date":"1397/03/09 17:20","price":4821},{"date":"1397/03/09 17:30","price":4833},{"date":"1397/03/09 17:40","price":4861},{"date":"1397/03/09 17:50","price":4865},{"date":"1397/03/09 18:00","price":4862},{"date":"1397/03/09 18:10","price":4855},{"date":"1397/03/09 18:20","price":4857},{"date":"1397/03/09 18:30","price":4879},{"date":"1397/03/09 19:00","price":4882},{"date":"1397/03/09 19:10","price":4890},{"date":"1397/03/09 19:20","price":4889},{"date":"1397/03/09 19:30","price":4888},{"date":"1397/03/09 19:40","price":4894},{"date":"1397/03/09 19:50","price":4897},{"date":"1397/03/09 20:00","price":4894},{"date":"1397/03/09 20:10","price":4871}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398