کمترین: 
67.1
بیشترین: 
67.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.1
زمان: 
3/9 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 9 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 67.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":67.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398