کمترین: 
13107.9
بیشترین: 
13107.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13107.9
زمان: 
3/9 09:20
قیمت بات تایلند امروز 9 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 خرداد 1397 , 13107.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":13107.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398