کمترین: 
3132.2
بیشترین: 
3132.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3132.2
زمان: 
3/9 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 خرداد 1397 , 3132.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":3132.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398