کمترین: 
11208
بیشترین: 
11208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11208
زمان: 
3/9 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 9 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 11208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":11208}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398