کمترین: 
354.6
بیشترین: 
354.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
354.6
زمان: 
3/9 09:20
قیمت دینار عراق امروز 9 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 354.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":354.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398