کمترین: 
10960.3
بیشترین: 
10960.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10960.3
زمان: 
3/9 09:20
قیمت ریال عمان امروز 9 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 10960.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":10960.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399