کمترین: 
1157.8
بیشترین: 
1157.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1157.8
زمان: 
3/9 09:20
قیمت ریال قطر امروز 9 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1157.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":1157.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399