کمترین: 
1123.8
بیشترین: 
1123.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1123.8
زمان: 
3/9 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 9 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 1123.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":1123.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398