کمترین: 
13927.7
بیشترین: 
13927.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13927.7
زمان: 
3/9 09:20
قیمت دینار کویت امروز 9 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 13927.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":13927.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399