کمترین: 
507.8
بیشترین: 
507.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
507.8
زمان: 
3/9 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 9 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 507.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":507.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398