کمترین: 
469.7
بیشترین: 
469.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
469.7
زمان: 
3/9 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 9 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 خرداد 1397 , 469.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":469.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398