کمترین: 
59.1
بیشترین: 
59.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.1
زمان: 
3/9 09:20
قیمت افغانی امروز 9 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 59.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":59.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398