کمترین: 
4243.8
بیشترین: 
4243.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4243.8
زمان: 
3/9 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 4243.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":4243.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399