کمترین: 
3877.7
بیشترین: 
3877.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3877.7
زمان: 
3/9 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 9 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 3877.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":3877.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398