کمترین: 
925.9
بیشترین: 
925.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
925.9
زمان: 
3/9 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 9 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 925.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":925.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398