کمترین: 
5585
بیشترین: 
5585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5585
زمان: 
3/9 09:20
قیمت پوند امروز 9 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 خرداد 1397 , 5585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":5585}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398