کمترین: 
4859.9
بیشترین: 
4859.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4859.9
زمان: 
3/9 09:20
قیمت یورو امروز 9 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 خرداد 1397 , 4859.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":4859.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398