کمترین: 
4214.3
بیشترین: 
4214.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4214.3
زمان: 
3/9 09:20
قیمت دلار امروز 9 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 9 خرداد 1397 , 4214.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 09:20","price":4214.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398