کمترین: 
670
بیشترین: 
687.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687.88
زمان: 
3/9 23:32
قیمت گازوئیل امروز 9 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 687.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 00:32","price":673.13},{"date":"1397/03/09 01:00","price":673.38},{"date":"1397/03/09 01:32","price":673},{"date":"1397/03/09 02:00","price":673.13},{"date":"1397/03/09 05:00","price":672.63},{"date":"1397/03/09 05:32","price":673},{"date":"1397/03/09 06:00","price":671.5},{"date":"1397/03/09 06:32","price":670},{"date":"1397/03/09 07:00","price":670.5},{"date":"1397/03/09 07:32","price":670.13},{"date":"1397/03/09 08:00","price":670.38},{"date":"1397/03/09 09:00","price":670.75},{"date":"1397/03/09 09:32","price":673},{"date":"1397/03/09 10:00","price":672.5},{"date":"1397/03/09 10:32","price":671.38},{"date":"1397/03/09 11:00","price":672.63},{"date":"1397/03/09 11:32","price":672.88},{"date":"1397/03/09 12:00","price":672.5},{"date":"1397/03/09 12:32","price":672.88},{"date":"1397/03/09 13:00","price":674.38},{"date":"1397/03/09 13:32","price":675.88},{"date":"1397/03/09 14:08","price":676.88},{"date":"1397/03/09 14:32","price":678.13},{"date":"1397/03/09 15:00","price":676.63},{"date":"1397/03/09 15:32","price":675.88},{"date":"1397/03/09 16:00","price":676.13},{"date":"1397/03/09 16:32","price":677.38},{"date":"1397/03/09 17:00","price":678.5},{"date":"1397/03/09 17:32","price":678.13},{"date":"1397/03/09 18:00","price":679.13},{"date":"1397/03/09 18:32","price":680.38},{"date":"1397/03/09 19:32","price":680.88},{"date":"1397/03/09 20:00","price":684.38},{"date":"1397/03/09 20:32","price":684.88},{"date":"1397/03/09 21:00","price":685.13},{"date":"1397/03/09 21:32","price":684.63},{"date":"1397/03/09 22:00","price":684.88},{"date":"1397/03/09 22:32","price":685.63},{"date":"1397/03/09 23:00","price":686.13},{"date":"1397/03/09 23:32","price":687.88}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399