کمترین: 
547.93
بیشترین: 
577.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
547.93
زمان: 
3/9 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 خرداد 1397 , 547.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 00:00","price":570.72},{"date":"1397/03/09 00:30","price":565.99},{"date":"1397/03/09 01:00","price":566.36},{"date":"1397/03/09 01:30","price":567.1},{"date":"1397/03/09 03:00","price":560.54},{"date":"1397/03/09 03:30","price":558.65},{"date":"1397/03/09 06:00","price":577.5},{"date":"1397/03/09 09:00","price":571},{"date":"1397/03/09 12:00","price":562.41},{"date":"1397/03/09 15:00","price":567.48},{"date":"1397/03/09 15:30","price":565.67},{"date":"1397/03/09 16:00","price":569.75},{"date":"1397/03/09 18:00","price":569.3},{"date":"1397/03/09 19:00","price":564.54},{"date":"1397/03/09 19:30","price":551.03},{"date":"1397/03/09 21:00","price":547.93}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398