کمترین: 
7292.8
بیشترین: 
7520.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7292.8
زمان: 
3/9 21:30
قیمت بیت کوین امروز 9 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 خرداد 1397 , 7292.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/09 00:00","price":7501.4},{"date":"1397/03/09 00:30","price":7451.7},{"date":"1397/03/09 01:00","price":7491.3},{"date":"1397/03/09 01:30","price":7489.6},{"date":"1397/03/09 03:00","price":7487.6},{"date":"1397/03/09 03:30","price":7419},{"date":"1397/03/09 06:00","price":7492.8},{"date":"1397/03/09 09:00","price":7482.3},{"date":"1397/03/09 12:00","price":7514.2},{"date":"1397/03/09 12:30","price":7479.9},{"date":"1397/03/09 15:00","price":7485.6},{"date":"1397/03/09 15:30","price":7493.7},{"date":"1397/03/09 16:00","price":7490},{"date":"1397/03/09 18:00","price":7520.9},{"date":"1397/03/09 18:30","price":7512.5},{"date":"1397/03/09 19:30","price":7505.6},{"date":"1397/03/09 21:00","price":7338.5},{"date":"1397/03/09 21:30","price":7292.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398