کمترین: 
6190
بیشترین: 
6190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6190
زمان: 
3/8 13:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 6190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 13:20","price":6190}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398