کمترین: 
95409.6
بیشترین: 
95549.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95409.6
زمان: 
3/8 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 8 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 95409.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 12:00","price":95549.9},{"date":"1397/03/08 12:10","price":95474.0},{"date":"1397/03/08 15:00","price":95409.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398