کمترین: 
2025000
بیشترین: 
2060000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2060000
زمان: 
3/8 16:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 2060000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 11:48","price":2025000},{"date":"1397/03/08 12:00","price":2027500},{"date":"1397/03/08 12:06","price":2035000},{"date":"1397/03/08 13:36","price":2050000},{"date":"1397/03/08 14:00","price":2055000},{"date":"1397/03/08 16:48","price":2060000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398