کمترین: 
98
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
100
زمان: 
3/8 20:10
قیمت روبل روسیه امروز 8 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":102},{"date":"1397/03/08 11:50","price":101},{"date":"1397/03/08 13:00","price":100},{"date":"1397/03/08 13:10","price":99},{"date":"1397/03/08 13:20","price":98},{"date":"1397/03/08 13:50","price":99},{"date":"1397/03/08 14:00","price":100},{"date":"1397/03/08 14:20","price":99},{"date":"1397/03/08 16:10","price":100},{"date":"1397/03/08 19:40","price":99},{"date":"1397/03/08 20:10","price":100}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398