کمترین: 
193
بیشترین: 
199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
194
زمان: 
3/8 19:40
قیمت بات تایلند امروز 8 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 خرداد 1397 , 194 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":199},{"date":"1397/03/08 11:50","price":196},{"date":"1397/03/08 12:00","price":197},{"date":"1397/03/08 12:40","price":199},{"date":"1397/03/08 12:50","price":198},{"date":"1397/03/08 13:00","price":195},{"date":"1397/03/08 13:20","price":193},{"date":"1397/03/08 13:50","price":194},{"date":"1397/03/08 14:00","price":195},{"date":"1397/03/08 14:20","price":194},{"date":"1397/03/08 15:40","price":195},{"date":"1397/03/08 15:50","price":194},{"date":"1397/03/08 16:00","price":195},{"date":"1397/03/08 19:10","price":194},{"date":"1397/03/08 19:30","price":195},{"date":"1397/03/08 19:40","price":194}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398