کمترین: 
791
بیشترین: 
817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
797
زمان: 
3/8 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 797 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":816},{"date":"1397/03/08 10:40","price":817},{"date":"1397/03/08 10:50","price":816},{"date":"1397/03/08 11:40","price":817},{"date":"1397/03/08 11:50","price":805},{"date":"1397/03/08 12:00","price":806},{"date":"1397/03/08 12:20","price":807},{"date":"1397/03/08 12:30","price":813},{"date":"1397/03/08 12:40","price":816},{"date":"1397/03/08 12:50","price":813},{"date":"1397/03/08 13:00","price":799},{"date":"1397/03/08 13:20","price":791},{"date":"1397/03/08 13:30","price":792},{"date":"1397/03/08 13:50","price":798},{"date":"1397/03/08 14:00","price":802},{"date":"1397/03/08 14:20","price":798},{"date":"1397/03/08 14:40","price":795},{"date":"1397/03/08 15:30","price":797},{"date":"1397/03/08 15:40","price":798},{"date":"1397/03/08 15:50","price":797},{"date":"1397/03/08 16:00","price":799},{"date":"1397/03/08 16:50","price":798},{"date":"1397/03/08 17:20","price":800},{"date":"1397/03/08 17:40","price":801},{"date":"1397/03/08 18:00","price":800},{"date":"1397/03/08 18:50","price":801},{"date":"1397/03/08 19:00","price":799},{"date":"1397/03/08 19:40","price":796},{"date":"1397/03/08 20:10","price":797}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398