کمترین: 
5.1
بیشترین: 
5.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.1
زمان: 
3/8 19:00
قیمت دینار عراق امروز 8 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 5.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":5.3},{"date":"1397/03/08 10:50","price":5.2},{"date":"1397/03/08 11:00","price":5.3},{"date":"1397/03/08 11:50","price":5.2},{"date":"1397/03/08 13:00","price":5.1},{"date":"1397/03/08 14:00","price":5.2},{"date":"1397/03/08 14:20","price":5.1},{"date":"1397/03/08 17:30","price":5.2},{"date":"1397/03/08 18:10","price":5.1},{"date":"1397/03/08 18:40","price":5.2},{"date":"1397/03/08 19:00","price":5.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399