کمترین: 
696
بیشترین: 
726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
699
زمان: 
3/8 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 8 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 خرداد 1397 , 699 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:20","price":726},{"date":"1397/03/08 11:00","price":725},{"date":"1397/03/08 11:30","price":724},{"date":"1397/03/08 11:50","price":715},{"date":"1397/03/08 12:20","price":716},{"date":"1397/03/08 12:30","price":720},{"date":"1397/03/08 12:40","price":717},{"date":"1397/03/08 12:50","price":718},{"date":"1397/03/08 13:00","price":706},{"date":"1397/03/08 13:10","price":705},{"date":"1397/03/08 13:20","price":697},{"date":"1397/03/08 13:30","price":696},{"date":"1397/03/08 13:50","price":700},{"date":"1397/03/08 14:00","price":703},{"date":"1397/03/08 14:20","price":698},{"date":"1397/03/08 14:40","price":696},{"date":"1397/03/08 15:00","price":698},{"date":"1397/03/08 15:40","price":699},{"date":"1397/03/08 15:50","price":698},{"date":"1397/03/08 16:00","price":699},{"date":"1397/03/08 16:10","price":700},{"date":"1397/03/08 16:20","price":701},{"date":"1397/03/08 17:20","price":704},{"date":"1397/03/08 17:30","price":705},{"date":"1397/03/08 17:40","price":704},{"date":"1397/03/08 18:00","price":705},{"date":"1397/03/08 18:10","price":704},{"date":"1397/03/08 18:20","price":703},{"date":"1397/03/08 18:30","price":704},{"date":"1397/03/08 18:50","price":705},{"date":"1397/03/08 19:00","price":703},{"date":"1397/03/08 19:30","price":702},{"date":"1397/03/08 19:40","price":700},{"date":"1397/03/08 19:50","price":698},{"date":"1397/03/08 20:00","price":697},{"date":"1397/03/08 20:10","price":700},{"date":"1397/03/08 20:20","price":699}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398