کمترین: 
1029000
بیشترین: 
1064000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1064000
زمان: 
3/8 16:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 8 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1064000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:12","price":1029000},{"date":"1397/03/08 12:12","price":1036500},{"date":"1397/03/08 12:30","price":1044000},{"date":"1397/03/08 15:54","price":1059000},{"date":"1397/03/08 16:48","price":1064000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398