کمترین: 
2104000
بیشترین: 
2156500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2154000
زمان: 
3/8 22:30
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 8 خرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 2154000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:12","price":2104000},{"date":"1397/03/08 12:00","price":2106500},{"date":"1397/03/08 12:06","price":2109000},{"date":"1397/03/08 12:30","price":2130500},{"date":"1397/03/08 12:36","price":2119000},{"date":"1397/03/08 12:48","price":2124000},{"date":"1397/03/08 13:18","price":2129000},{"date":"1397/03/08 13:36","price":2134000},{"date":"1397/03/08 13:48","price":2149000},{"date":"1397/03/08 14:00","price":2154000},{"date":"1397/03/08 14:24","price":2144000},{"date":"1397/03/08 14:42","price":2138000},{"date":"1397/03/08 15:00","price":2139000},{"date":"1397/03/08 15:30","price":2141500},{"date":"1397/03/08 15:36","price":2144000},{"date":"1397/03/08 15:54","price":2149000},{"date":"1397/03/08 16:54","price":2144000},{"date":"1397/03/08 17:36","price":2139000},{"date":"1397/03/08 19:00","price":2136500},{"date":"1397/03/08 19:06","price":2139000},{"date":"1397/03/08 20:06","price":2141500},{"date":"1397/03/08 20:18","price":2144000},{"date":"1397/03/08 21:18","price":2146500},{"date":"1397/03/08 21:30","price":2156500},{"date":"1397/03/08 22:30","price":2154000}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398