کمترین: 
1025000
بیشترین: 
1060000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1060000
زمان: 
3/8 16:48
قیمت نیم سکه امروز 8 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1060000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 10:12","price":1025000},{"date":"1397/03/08 12:12","price":1032500},{"date":"1397/03/08 12:30","price":1040000},{"date":"1397/03/08 15:54","price":1055000},{"date":"1397/03/08 16:48","price":1060000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398