کمترین: 
2476.4
بیشترین: 
2476.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2476.4
زمان: 
3/8 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 8 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 2476.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":2476.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398