کمترین: 
67.7
بیشترین: 
67.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.7
زمان: 
3/8 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 8 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 67.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":67.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398