کمترین: 
13124.4
بیشترین: 
13124.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13124.4
زمان: 
3/8 09:20
قیمت بات تایلند امروز 8 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 خرداد 1397 , 13124.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":13124.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398