کمترین: 
3135.7
بیشترین: 
3135.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3135.7
زمان: 
3/8 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 خرداد 1397 , 3135.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":3135.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398