کمترین: 
11205.3
بیشترین: 
11205.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11205.3
زمان: 
3/8 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 8 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 11205.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":11205.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398