کمترین: 
354.7
بیشترین: 
354.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
354.7
زمان: 
3/8 09:20
قیمت دینار عراق امروز 8 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 354.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":354.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398