کمترین: 
10957.5
بیشترین: 
10957.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10957.5
زمان: 
3/8 09:20
قیمت ریال عمان امروز 8 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 10957.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":10957.5}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398