کمترین: 
1157.5
بیشترین: 
1157.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1157.5
زمان: 
3/8 09:20
قیمت ریال قطر امروز 8 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1157.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":1157.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398