کمترین: 
1123.6
بیشترین: 
1123.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1123.6
زمان: 
3/8 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 8 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 خرداد 1397 , 1123.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":1123.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398