کمترین: 
13926.9
بیشترین: 
13926.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13926.9
زمان: 
3/8 09:20
قیمت دینار کویت امروز 8 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 13926.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":13926.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398