کمترین: 
514
بیشترین: 
514
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
514
زمان: 
3/8 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 8 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":514}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398