کمترین: 
477.8
بیشترین: 
477.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.8
زمان: 
3/8 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 8 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 خرداد 1397 , 477.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":477.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398