کمترین: 
58.8
بیشترین: 
58.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.8
زمان: 
3/8 09:20
قیمت افغانی امروز 8 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 58.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":58.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398