کمترین: 
4245.2
بیشترین: 
4245.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4245.2
زمان: 
3/8 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 خرداد 1397 , 4245.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/08 09:20","price":4245.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398